Alumne- og elevnetværk

Mange lærere oplever, at det er ’tungt’ at etablere et samarbejde med eksterne parter. Her forsøger vi at give forskellige bud på, hvordan vi kan skaffe kontakter gennem netværk: Dels skolens og dels elevernes.

Vi har ikke lavet konkrete forsøg endnu, så vores materialer her skal ses som et udgangspunkt for jeres videre arbejde. Som med alt andet vil vi opdatere efterhånden, som der kommer flere erfaringer.

God arbejdslyst. Vi glæder os til at høre om jeres erfaringer og redigere dokumenterne ud fra dem.

 

Dokumenter