Eksterne partnere i undervisningen

Styrkelsen af elevernes karrierelæring og viden om arbejdsmarkedet kræver, at virksomheder og offentlige arbejdspladser inddrages i undervisningen. Hvis vi skal lykkes her skal vi finde gode modeller for samarbejder, der både sikre elevernes (karriere)læring, passer til fagenes faglige mål og ikke er for ressourcekrævende for læreren.

Grundlæggende har vi derfor arbejdet med tre elementer inden for samarbejde med eksterne partnere:

  • Inddragelse af rollemodeller (både alumner og voksne i elevernes netværk)
  • Virksomhedssamarbejde

Vi er langt fra i mål med disse områder og vil forsat have fokus på eksterne partnerskaber i 2015 og 2016. Vi hører derfor meget gerne fra jer, hvis I har gode erfaring med dette eller har kommentarer til det vi har lavet.

Dokumenter