Forløb

Her kan I finde modeller til og eksempler på undervisningsforløb og øvelser til arbejdet med karrierelæring i gymnasiet. Alle forløb er udviklet og afprøvet af lærere og vejledere i projektet. Der er således ikke tale om ’færdigstøbte’ produkter, men om erfaringer fra kolleger, der kan danne afsæt for andre læreres videre arbejde.

I er velkomne til at bruge og redigere i alle materialer på siden. Hvis I har kommentarer, ideer eller øvelser/forløb, der kan supplere materialet på siden, modtager vi det meget gerne. Nye materialer til siden skal skrives ind i denne skabelon: Skabelon til til forløb med karriereaktiviteter.

Under "Progressionsplan" kan I finde eksempler på progressionsplaner inden for tre forskellige studieretninger. Med en progressionplan kan I sikre, at der er progression i karrierelæringen fra første til sidste år. Hvis I vil udarbejde en progressionsplan til jeres egen studieretning, kan I tage udgangspunkt i CeFU's Karrierelæringsmodel, der er et redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til karrierekompetencer.

En stor tak til lærere og vejledere, der har været med til at udvikle materialet. Vi håber, I vil få gavn af det.

Se videoer om elever og læreres erfaringer med flere af forløbene.

 

 

Dokumenter