Grundforløb

Grundforløb og forslag til grundforløb

Grundforløbet kan være en introduktion til karrierelæring med fokus på selvrefleksion/erfaring om mig og viden om og kendskab til uddannelse fag og job (Karrierelæringsmodellen).

Formålet med karrierelæring i grundforløbet er at understøtte tidlig afklaring omkring valg af studieretning. Karrierelæring bør tænkes tværfagligt og koblet til skolens studieretninger. Delområder kan være:

•Kollektive refleksioner om det gode liv
•Begyndende afklaring af egne interesser og fremtidsdrømme
•Fokus på egne kompetencer og interesser
•Indblik i de typer af arbejdsliv den pågældende studieretning peger frem imod 

I samarbejde med lærere fra projektet, har vi udarbejdet nogle forslag til, hvordan karrierelæring kan indgå i fagene på grundforløbet. Flere af forslagene er opgaver, der eksisterer i forvejen i gymnasiet, og som er tonet med karrierelæring. Der er også et forslag til en karriere- og studieretningsdag i grundforløbet.

Dansk portrætskrivning

Engelsk med karrierelæring

Samfundsfag med karrierelæring

Forslag til karrierelæringsforløb

Forslag til karriere- og studieretningsdag

 

Dokumenter