Humanistiske fag

Forløbene her, er forløb, der er afprøvet indenfor de humanistiske fag.

Der vil komme flere forløb efterhånden som der afprøves og udarbejdes aktiviteter.

Der er et eksisterende forløb i 1.g i dansk med portrætskrivning, som er blevet vinklet med karrierelæring.

På HF enkeltfag er der blevet arbejdet med et forløb, hvor der er fokus på skriftlighed, interview og refleksioner over karrierevalg. Studieretningen psykologi fra Ørestad Gymnasium har været på et forløb med brobygning til Zahles seminarie med refleksioner. 

Dansk Portrætskrivning 1.g

Dansk skriftlighed og reflekion i HF

Psykologi i undervisningen stx

Forskning køn og karrierekompetencer dansk stx

Tysk forløb med karrierelæring stx Der er 5 bilag til dette forløb, de ligger under dokumenter.

 

 

 

 

Dokumenter