Karriere som tema i undervisningen

Forløbene her inddrager karrierelæring som et element i den faglige undervisning i gymnasiet. Hensigten er fra forskellige vinkler at introducere eleverne til temaet ’karriere’, så de som en del af den faglige undervisning får mulighed for dels at få en større viden om arbejdsliv og karriere, men også at koble fagene til personlige kompetencer, interesser og muligheder i fremtiden. Karrierelæring kan inddrages som tema i mange forskellige fag alt efter studieretning og gymnasietype. Sprogfag kan eksempelvis udgøre fundamentet for diskussion af en global karriere. Idræt eller biologi kan lægge op til en diskussion af sundt og usundt arbejdsliv, og samfundsfag kan give mulighed for at diskutere uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik eller koblingen mellem karriere og livsstil.

Karriere, arbejdsmarked og studieliv som emne kan inddrages i en bred vifte fag. I alle fag er der mulighed for at inddrage rollemodeller, mens der også er en lang række fagspecifikke emner inden for fagenes kernestof.

 

Eksempler kan være:

  • ‘Det gode arbejdsliv’: Fx fremtidens arbejdsmarked, historiske perspektiver på arbejdslivet, arbejdsliv i andre lande og kulturer, etiske dilemmaer på arbejdsmarkedet, arbejdsliv og sundhed, køn og arbejdsliv og stress
  • Dansk og engelsk: Retoriske analyser af artikler om studie- og arbejdsliv, litteraturhistoriske tekster om arbejdslivet
  • Fremmedsprog: Arbejdsliv og studieliv i andre kulturer
  • Historie: Arbejdsliv, studieliv, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik i forskellige perioder.
  • Biologi og idræt: Stress, det (u)sunde arbejdsliv
  • Kunstneriske fag: Tema om fremstilling af arbejdsliv og studieliv i hhv. kunst, film, musik og teater
  • Samfundsfag: Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, livsstil.

Nedenfor findes eksempler fra forskellige fag samt tværfaglige forløb.

Dokumenter