Karriere som tema og undervisning

Karriere som tema og undervisning

Med karriere som tema i undervisningen inddrages karrierelæring som et element i den faglige undervisning. Hensigten er at øge elevernes viden om personlige kompetencer, interesser og muligheder, om arbejdsliv og karriere gennem den faglige undervisning. Karrierelæring kan inddrages som tema i mange forskellige fag alt efter studieretning og gymnasietype. Sprogfag kan eksempelvis udgøre fundamentet for diskussion af en global karriere. Idræt eller biologi kan lægge op til en diskussion af sundt og usundt arbejdsliv, og samfundsfag kan give mulighed for at diskutere uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik eller koblingen mellem karriere og livsstil.

 

Dokumenter