Karrierelæringsmodellen

Karrierelæringsmodellen

Ud fra interview og observationer med projektets lærere og elever har CeFU udarbejdet et redskab til lærerne, når de arbejder med karrierelæring.

Her præsenteres bl.a. de delmål, som karrierelæring rummer.

Der er tre overordnede mål eller indsatsområder: Valgkompetence, selvindsigt og faglig profil. Disse mål/indsatsområder skal være styrende for de aktiviteter, de enkelte klasser skal deltage i, og aktiviteterne skal også måles (evalueres) ud fra disse mål. Mange aktiviteter vil naturligt omfatte mere end et mål.

Karrierelæringsmodellen

 

 

Dokumenter