Konference Karrierelæring i gymnasiet

Karrierelæring i gymnasiet

Konferencen Karrierelæring i gymnasiet blev afholdt den 6. december 2016 på Campus Carlsberg UCC.
Slutrapporten fra CeFU findes her : "Karrierelæring i gymnasiet - De vidste ikke hvad de ville"

 

Oplæggene fra konferencen kan I se her:

Karrierelæring i gymnasiet og perspektiver i forhold til gymnasiereformen ved formand for styregruppen og rektor på Ørestad Gymnasium Allan Kjær Andersen.

Unge og karrierelæring i gymnasiet ved Centerleder noemi Katznelson, Ph.d og professor MSO i ungdoms- og uddannelsesforskning.

Erfaringer og samarbejde mellem Ørestad Gymnasium og Studievalg Kbh ved lektor Erik Kristensen Ørestad Gymnasium og studievalgsvejleder Kristina Bæk Oldrup Studievalg København.

Karrierelæring - Det gode liv? ved vicerektor Anders Wind Gentofte HF.

Karrierelæring på HTX ved lektor Troels Royster Olsen H.C. Ørsted Gymnasiet.

 

Det samlede program og invitationen kan ses her:

Program og invitation til konferencen

 

Dagens oplægsholdere kan ses på video her: 

Karrierelæring og gymnasiereformen v/ rektor på ØRestad Gymnasium og formand for styregruppen Allan Kjær Andersen

Karrierelæring i gymnasiet v/ Centerchef i Center for Ungdomsforskning Noemi Katznelson

Praktikere deler erfaringer med karrierelæring:

Erik Kristensen, Ørestad Gymnasium og Kristina Bæk Oldrup, Studievalg København

Vicerektor Anders Wind, Gentofte HF

Troels Royster Olsen, H.C. Ørsted Gymnasiet

Paneldebat

 

Dokumenter