Narrativ vejledning

Narrativ vejledning

Ph.d i Vejledning Helene Valgreen og Pædagogisk konsulent i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har forsket i vejledning og karrierevejledning.

I september 2016 holdt hun et oplæg om En narrativ tilgang til karrierevejledning - hvad, hvorfor og hvordan?

Helene Valgreen tog udgangspunkt i definitionen af karriere som "Life designing" og med fokus på kollektiv narrativ praksis og fællesskabets muligheder.

Dokumenter