Om hjemmesiden

En videnbank til praktikere
Formålet med hjemmesiden er at formidle vores resultater, viden og erfaringer til andre praktikere. Vi håber derfor, at lærere og vejledere kan bruge siden som inspiration, og at den vil både lette og kvalificere arbejdet med karrierelæring. Desuden indeholder siden en oversigt over de samarbejder, som de videregående uddannelser i projektet tilbyder, og som ligeledes gerne skulle både lette og inspirere arbejde med brobygning med videregående uddannelser.

De konkrete erfaringer med undervisningsforløb og øvrige øvelser er lavet af undervisere og vejledere på de deltagende institutioner og er herefter redigeret af projektledelsen. En stor tak til de undervisere og vejledere, der har bidraget til siden og delt ud af deres erfaringer fra klasseværelset og vejledningen.

Med undtagelse af dokumenterne under forskning kan I frit redigere dokumenterne, så de passer til jeres kontekst.

Siden vil løbende blive opdateret med nye modeller og øvelser.

Hvis I har kommentarer eller finder fejl på siden, hører vi meget gerne fra jer.

Dokumenter