Om Karrierefokus

Om projektet

’Karrierefokus i og efter gymnasiet’ er et samarbejde mellem Studievalg København, 17 gymnasier og 3 videregående uddannelser. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.

Projektets mål er at forebygge, at unge bliver "ufaglærte studenter", der ikke tager en uddannelse efter studentereksamen. Tesen er, at vi allerede i gymnasiet skal arbejde målrettet med de unges karrierekompetencer. Det skal ikke alene ske i vejledningen, men også som en del af undervisningen. Sammen udvikler projektets deltagere derfor modeller og partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede for at træffe et godt uddannelsesvalg efter studentereksamen.

Projektet er ejet af Ørestad Gymnasium.
Formand for styregruppen er Rektor Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium.

Hør mere om projektet
Hvis I ønsker at høre mere om projektet, er I velkomne til at kontakte projektleder Caroline Vogelius Wiener. Vi tilbyder bl.a. oplæg om karrierelæring i praksis og kommer også gerne ud til drøftelser af, hvordan hovedstadsregionens gymnasier kan udvikle deres arbejde med karrierelæring.

 

Dokumenter