Progressionsplan

Progressionsplan for karrierelæring

For at få indarbejdet karrierelæring i undervisningen, kan det være en fordel at udarbejde en progressionsplan.

Herunder er der nogle eksempler på forskellige progressionsplaner indenfor både forskellige studieretninger og gymnasieformer.

Progressionsplan for studieretning biotek på HTX/STX

Progressionsplan for HF

Progressionsplan for studieretning psykologi på STX

 

 

Dokumenter