UCC: Lærer- og pædagoguddannelsen

UCC: Samarbejde med lærer- og pædagoguddannelsen

Læreruddannelsen Zahle tilbyder overordnet set to modeller for samarbejde:

A-model:
Hvor en klasse besøger læreruddannelsen 1 dag med henblik på, at eleverne udforsker uddannelsen igennem møde og interview med undervisere og studerende. Deltagelse i en enkelt undervisningslektion er også muligt. Eleverne udarbejder efterfølgende et produkt i form af en reportage, en vodcast eller lign. om uddannelsen.
Deltagende fag: Dansk og/eller mediefag er oplagte på grund af formidlingsaspektet, men principielt set kan stort set alle gymnasiefag inddrages, da der undervises i de fleste på læreruddannelsen.

B-model:
Hvor der findes to varianter (et kort besøg eller et 2-3-dages forløb). Begge varianter har primært fokus på at træne faglige metoder og sekundært fokus på mødet med læreruddannelsen.
Det korte forløb omfatter ½ dags besøg på læreruddannelsen med fokus på at lære eleverne at udarbejde en god problemformulering og lære dem at give og modtage vejledning.
Deltagende fag: Alle gymnasiefag kan deltage, da forløbet i høj grad er relevant i forhold til AT (og SRO, SRP, SSO og lign.).

Det lange forløb omfatter 2-3 dages besøg på læreruddannelsen med fokus på de deltagende fags metoder, således at eleverne lærer at opstille faglige mål, designe et kort fagligt forløb og afvikle undervisning.
Deltagende fag: Alle gymnasiefag kan deltage, da forløbet i høj grad er relevant i forhold til AT (og SRO, SRP, SSO og lign.).

Nedenfor er der mere detaljerede beskrivelser af mulige forløb herunder mailadresser på de relevante kontaktpersoner på UCC Zahle.

 

Dokumenter