Uddannelsessamarbejde

Uddannelsessamarbejde

Hensigten med at arbejde sammen med de videregående uddannelser er at forbedre elevernes kendskab til mulighederne efter gymnasiet og at forberede dem på de valg, de skal træffe. Uddannelsessamarbejdet skal yderligere bidrage til elevernes forståelse af sammenhængen mellem kompetencer, faglig interesse og uddannelse og forsøge at konkretisere og afmystificere livet efter gymnasiet. Uddannelsessamarbejde kan tage udgangspunkt i mødet med studerende på videregående uddannelser, deltagelse i deres undervisning og besøg hos enten dem eller fra dem.

Uddannelsesbesøg Copenhagen Business Academy

Forløb med idrætsskader og uddannelsesbesøg på UCC

Studieretningsdag på en Science studieretning med besøg på DTU.

 

 

 

Dokumenter