Uddannelsessamarbejde og brobygning

Uddannelsessamarbejde og brobygning

Formålet med at arbejde sammen med de videregående uddannelser er at give eleverne et bedre kendskab til deres muligheder efter gymnasiet og forberede dem på de valg, de skal træffe. Samarbejdet med de videregående uddannelser kan også bidrage til elevernes forståelse af sammenhængen mellem kompetencer, faglig interesse og uddannelse og forsøge at konkretisere og afmystificere livet efter gymnasiet.

Studievalg har en stor rolle i brobygningen til de videregående uddannelser, og de har været med i og udarbejdet flere forløb med besøg på videregående uddannelser.

 

 

 

Dokumenter